Nostalgija

Nostalgija
Vetrenjace

недеља, 20. децембар 2009.

Mehanička zaštita od raspada rotora kod jakih udara vetra

Mehanička zaštita od raspada rotora
kod jakih udara vetra
Kod jakih udara vetra većim od 10-11m/sec mora da postoji
sistem zaštite kod vetrogeneratora,kako nebi došlo do raspada rotora.
To se radi na više načina,mehaničkim sistemima,kočenjem
elektro magnetima,i dr.mi ćemo ovom prlikom govoriti o jednostavnom
mehaničkom sistemu koji se pokazao delotvorno kod manjih
vetrogeneratora do 4-5 Kw.
Pogledajte vido kako izgleda konstrukcija Kao što se na slici vidi zaštita je urađena tako što je vertikalna osa rotacije pomerena u odnosi na osu rotacije rotora za neki "Ofset" to je prvi uslov da bi mogla da se ostvari zaštita na ovaj način.
Sledeća stvar je da se osovina oko koje se vrti rep postavi pod nekim uglom u odnosu na vertikalu (najčešće 20stp.vidi se na slici "pogled sa strane"). Sam rep sa svojim platnom postavi se takođe pod nekim uglom (najčešće 45ctep.) u odnosu na osu rotacije vetrenog kola.To se vidi sa donje slike "pogled odozgo".


I sada da pogledamo kako u stvari funkcioniše ova zaštita.Na sl.1.vidimo osnovni položaj rotora kada
je vetar slab (ovako se ponaša sve dok zaštita ne pčne da funcioniše (do oko 10-11m/sec).
 
 slika 1.

  na slici 2. regulacija počinje da funkcioniše.To se dešava pri srednje jakim vetrovima.
 slika 2.


na slici 3. rep se pomera još više na gore rotor se još više otklanja od pravca duvanja vetra ia na taj način smanjuje
silu i brzinu rotacije.Kako vetar slabi zemljina teža vraća rep u osnovni položaj a ujedno i samo kolo upravlja frontalno na pravac
duvabja vetra. 
 slika 3.

Naravno da bi ovo funkcionisalo postoje proračuni kada i pri kojoj brzini vetra treba da proradi zaštita.
nije dobro da proradi rano zato što se onda gubi deo energije koju daje vetar, a takođe nije dobro da počne
da funkcioniše kasno zato što u tom slučaju može doći do raspada rotora usled velike obodne brzine. 

Ove proračune možete videti na našem CD-uputstvu za izradu male vetrene centrale.

Нема коментара:

Постави коментар