Nostalgija

Nostalgija
Vetrenjace

субота, 21. мај 2011.

MUS SWG 300-vetrogenerator


MUS SWG 300-vetrogenerator
Vetrogeneratori su namenjeni za punjenje baterija, napajanje električnih pumpi kao i priključivanje na električnu mrežu. 
Vetrogenerator SWG-300 je uređaj, izrađen veoma robusno. T.j .8-polni generator radi pri relativno malom broju okretaja u minuti (o/min), 
što zajedno sa samo 3 pokretna dela osigurava veoma dug vek trajanja uz minimalno održavanje. 
Veliki radni raspon osigurava proizvodnju energije pri niskim brzinama vetra , uz postizanje dobrih rezultata i pri velikim brzinama vetra. 
Jednostavan sistem zaštite štiti uređaj zakretanjem rotora pri vetrovima bržim od 11m/s.

Komplet sadrzi:
- Trofazni alternator sa stalnim magnetima neodymijum
- Krila od Drveta precnika 2.0m trokraka
- Ploče za stezanje krila
- Rep sa sistemom zaštite od prevelikog vetra

Pozicioniranje vetrogeneratora: 
Za osiguranje dobrog učinka vetrogeneratora posebnu pažnju treba posvetiti pozicioniranju uređaja. 
Građevine, stabla i stenovite strmine ometaju dobar protok vetra uzrokujući vertikalnu promenu smera vetra te smanjenje brzine na manjim visinama. 
Te prepreke takođe uzrokuju turbulencije. Turbulencije su štetne zato što kovitlanje vetra izaziva neprestano zakretanje vetrogeneratora oko vertikalne ose, 
koje rezultira naprezanjem mehaničkih dielova uređaja i znatno povećava habanje. 
Iz tog razloga vetrogenerator treba postaviti barem 10m iznad svih prepreka u krugu od 100m od stuba vetrogeneratora. Snaga vetra proporcionalna je brzini vetra na kub, a brzina vetra raste s povećanjem visine. Povećanje brzine vetra od 26% pomoću višeg stuba znači povećanje izlazne snage vetrogeneratora od 100%.Veća investicija u viši stub rezultirat će isporukom energije ekvivalentne snazi 2 vetrogeneratora. 
Prednost treba dati najčešćem smeru iz kog vetar duva, ali takođe treba uzeti u obzir da visoke prepreke iza vetrogeneratora 
takođe mogu prouzrokovati smanjenje protoka vetra kroz vetrogenerator.


Vetrogenerator je namenjen za rad uz minimalno održavanje. 
Svakih 6 meseci treba proveriti jesu li se električni kablovi unutar stuba preterano umrsili i po potrebi ih odspojiti na dnu stuba i odmrsiti. Na područjima bez velikih turbulencija prosečno zakretanje udesno poništava se zakretanjem ulevo. 
Treba obratiti pažnju na neobične zvukove alternatora ili krila te dolazi li do povećanja vibracija. Bilo koja od ovih pojava zahteva detaljan pregled. Treba pregledati napadnu ivicu krila te podmazati ležaj alternatora. Za ove intervencije treba spustiti stub vetrogeneratora ili se popeti na njega. 
Treba podmazivati rep i nosač vetrogeneratora.

Нема коментара:

Постави коментар